Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Wykonawców

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Wykonawców Część I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan zamówień publicznych; Wstępne konsultacje rynkowe; Analiza potrzeb i wymagań; Część II Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp. Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym; SIWZ wg. nowego PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru […]

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – warsztaty dla Zamawiających Część I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan zamówień publicznych; Wstępne konsultacje rynkowe; Analiza potrzeb i wymagań – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu; Powołanie Komisji Przetargowej i organizacja Komisji Przetargowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu; Część II Postępowanie o udzielenie […]

Przewiń do góry