Przetargi

Zamówienia publiczne. Doradztwo i obsługa prawna.

W ramach świadczonych usług prawnych pomaga wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowań o udzielenie zamówienia

Prawo gospodarcze

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nulla risus, pulvinar.

Przetargi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nulla risus, pulvinar.

Szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nulla risus, pulvinar.

Publikacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean nulla risus, pulvinar.

Przetargi Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria

kio pomoc prawna

Doświadczenienie i wsparcie.

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Szczodrego specjalizuje się w doradztwie w zakresie zamówień publicznych. W ramach świadczonych usług prawnych pomaga wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowań o udzielenie zamówienia. Kancelaria sprawuje opiekę prawną nad Klientem również w toku realizacji zamówienia, a także po jego wykonaniu, służąc swoim wsparciem w takich sprawach jak: zmiana terminu realizacji zamówienia, waloryzacja wynagrodzenia, miarkowanie i odstąpienie od kar umownych.

Kancelaria w ramach świadczonych przez siebie usług reprezentuje swoich Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Michał Szczodry

Michał Szczodry

Radca Prawny członek PSZP

Obszary praktyki

Przetargi

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing elit. Quisque a faucibus erat.

umowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing elit. Quisque a faucibus erat.

zezwolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing elit. Quisque a faucibus erat.

obsługa prawna​

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing elit. Quisque a faucibus erat.

Kancelaria Radcy Prawnego

MM Poland

Wysoka efektywność zajęć, przygotowanie merytoryczne…

Medisept

Partner godny polecenia innym przedsiębiorcom…

Michał Szczodry Radca Prawny

kancelaria prawna zamówienia publiczne warszawa

Przed Krajową Izbą Odwoławczą z sukcesem reprezentowałem m.in.:

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie, sprawa o sygn. akt KIO 3223/20, KIO 1354/21;

Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, sprawy o sygn. akt KIO: 3408/20 i KIO 1052/21;

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarządu Dróg Miejskich, sprawy o sygn. akt KIO 2789/20, KIO 2189/19 i KIO 2138/19

Gminę Trojanów, sprawa o sygn. akt KIO 2297/20.

Michał Szczodry Radca Prawny

Przykłady publikacji:

ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE –„Wezwania w nowym Pzp – przykłady cz. 1 Nr 46, marzec -kwiecień 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE – “Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w świetle nowej ustawy Pzp”, Nr 44, listopad – grudzień 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE –„Zmowa przetargowa i środki dowodowe jej wykazania w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej”” Nr 42, lipiec-sierpień 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE –„Elektronizacja, czyli gra błędów wykonawców i zamawiających” Nr 40, marzec-kwiecień 2020 r.

RZECZPOSPOLITA – „Jakie są klauzule prospołeczne w przetargach” 20.05.2015 r.

RZECZPOSPOLITA – „Spółka z o.o.: co zrobić, gdy wspólnicy są w konflikcie” 08.04.2015 r.

RZECZPOSPOLITA – „List przewozowy: Kto zapłaci za przesyłkę” 18.03.2015 r.

RZECZPOSPOLITA – „Leasing – jakie są niebezpieczeństwa” 22.04.2015 r.

RZECZPOSPOLITA – „Jak informować o zmianach w składzie wspólników” 03.10.2014 r.;

RZECZPOSPOLITA – „Prawo handlowe: wnoszenie dopłat do udziałów” 28.01.2015 r.

RZECZPOSPOLITA – „Jaka odpowiedzialność likwidatorów sp z o.o.” 04.09.2014 r.;

RZECZPOSPOLITA – „Kiedy jest szansa na przyspieszenie zmian w firmie ?” 10.08.2014 r;

RZECZPOSPOLITA – „Czym jest rażąco niska cena” 03.03.2014 r.;

RZECZPOSPOLITA – „Ważne jest poprawne zwołanie walnego„ 28.02.2014 r.;

RZECZPOSPOLITA – „Kiedy i komu przysługuje odwołanie” 11.02.2014 r.;

Prawo Zamówień Publicznych: Kancelaria Prawna Warszawa

Zamówienia publiczne stanowią element finansów publicznych, który obejmuje szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych, a więc sposobów wyłonienia wykonawców zamówienia publicznego oraz zasad zawierania umów. Procedury te często stanowią odmiany przetargu. Udział w przetargach wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, jednocześnie wykonanie zamówienia publicznego wymaga pełnej zgodności z postanowieniami umowy. Stąd też przedsiębiorcy obsługujący zamówienia publiczne nierzadko potrzebują pomocy. Świadczy ją wyspecjalizowana kancelaria prawna.

Jako Kancelaria Prawna obsługująca zamówienia publiczne oferujemy doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak i w toku jego realizacji i po jego wykonaniu. Oferowana pomoc prawna obejmuje KIO. Prawnik od KIO reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą – wyspecjalizowanym organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

  • doradztwo dla wykonawców i zamawiających,
  • odwołania do KIO i koszty odwołania koszty,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji przetargowej,
  • wparcie wykonawców i zamawiających w sporach dotyczących wykonania umowy z zamówieniach publicznych,
  • reprezentację przed sądem,
  • udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami,
  • przygotowanie wzoru ugody.

Krajowa Izba Odwoławcza – Prawnik od KIO

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nierzadko budzą kontrowersje. Podmioty, które mają zastrzeżenia, co do zgodności przebiegu przetargu z obowiązującymi przepisami są uprawnione do złożenia odwołania do KIO. Krajowa Izba Odwoławcza jest wyspecjalizowanym organem administracji publicznej o zasięgu centralnym. W jej gestii leży rozpatrywanie odwołań wykonawców, którzy decydują się na skorzystanie ze środków ochrony prawnej.

Jako prawnik od KIO Kancelaria pomaga wykonawcom wykazać, że chcą oni lub chcieli uzyskać dane zamówienie, podczas gdy zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pozbawił ich możliwości jego uzyskania albo w sposób istotny je utrudnił. KIO pomoc prawna obejmuje pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego, dopełnieniu formalności odwoławczych oraz reprezentację Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykonawców planujących pozyskanie zamówienia publicznego, jak również przedsiębiorstwa będące już w toku jego wykonywania zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oraz obsługi prawnej. Nasza Kancelaria Prawna pomaga na każdym etapie obsługi zamówień publicznych, niezależnie od reprezentowanej branży. Zapraszamy do kontaktu.

Przewiń do góry