Michał Szczodry Kancelaria Radcy Prawnego

Odwołanie od unieważnienia przetargu

Jako wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego masz prawo złożyć odwołanie od unieważnienia przetargu do KIO. Swoim wyrokiem Krajowa Izba Odwoławcza może uchylić unieważnienie przetargu, co otwiera drogę wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy.

Kiedy przysługuje odwołanie do KIO od unieważnienia przetargu?

Praktyka pokazuje, że zamawiający bardzo często unieważniają przetargi z bardziej błahych lub naciąganych powodów niż te przewidziane w ustawie. Czasem w trakcie trwania postępowania przetargowego zmienia się kierownictwo zamawiającego, a wraz z nim wizja co do potrzeb i de facto przedmiotu przetargu. Innym razem zamawiający szuka powodów unieważnienia postępowania, ponieważ z jakiś przyczyn nie chce podpisać umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W takiej sytuacji jednym ze środków ochrony prawnej, z jakich może skorzystać wykonawca jest odwołanie od unieważnienia przetargu.

Wykonawcy przysługuje prawo do zaskarżenia unieważnienia przetargu w postaci złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba może swoim wyrokiem uchylić tę czynność zamawiającego, co w praktyce prowadzi do otwarcia drogi wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy, także w sytuacji, w której zamawiający szukał powodów do unieważnienia przetargu właśnie po to, aby przedmiotowej umowy nie podpisać.

Na gruncie poprzedniej ustawy możliwość złożenia odwołania od unieważnienia przetargu nie była możliwa w przypadku postępowań o mniejszej wartości – tj. tych których wartość nie przekraczała progów unijnych. Zaskarżenie decyzji o unieważnieniu postępowania była możliwa tylko w postępowaniach powyżej progów unijnych.

W obecnym stanie prawnym Wykonawca może złożyć odwołanie od niezgodnego z prawem unieważnienia postępowania w każdej sytuacji bez względu na to czy jest to przetarg unijny czy krajowy.

Czy zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny?

Postępowanie w przypadku zamówień publicznych może zostać unieważnione wyłącznie w sytuacjach, w których zezwala na to ustawa Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawsze musi podać przyczynę unieważnienia postępowania przetargowego. Ważne jest to, że zamawiający nie ma dowolności w zakresie unieważnienia postępowania, w związku z czym decyzja o unieważnieniu przetargu zależy wyłącznie od stwierdzenia czy rzeczywiście wystąpiła podstawa unieważnienia postępowania. Niezgodną z prawem decyzję o unieważnieniu postepowania można zaskarżyć do KIO.

Przewiń do góry