Michał Szczodry Kancelaria Radcy Prawnego

Baza wiedzy

Wstęp

Wezwania w nowym PZP

Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od prawidłowości działań zamawiających w zakresie wzywania wykonawców np. do uzupełniania dokumentów, wyjaśnień treści oferty, spełniania warunków udziału w postępowaniu i należytej staranności ze strony wykonawców w zakresie odpowiadania na otrzymane wezwania.
Poniżej przedstawiam jakie wezwania przewiduje Ustawodawca w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020) (dalej zwanej jako „nPZP”).
Na stronie znajdą Państwo omówienie następujących wezwań:
na podstawie art. 107 ust. 2 nPZP do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych;
na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP które dotyczy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia min. podmiotowych środków dowodowych;
na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP zw. z art. 122 PZP dotyczącego podmiotu trzeciego;
na podstawie art. 139 nPZP – procedura odwrócona;
na podstawie art. 223 nPZP – wyjaśnienia treści oferty i poprawa omyłek;
na podstawie art. 224 nPZP – wyjaśnienia ceny
wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą – art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 nPZP oraz
wezwaniem na podstawie art. 252 ust. 2 nPZP do wyrażenia zgody na wybór oferty, jeżeli termin jej związania upłynął.

Forma elektroniczna w praktyce

Forma elektroniczna w praktyce Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) mogą budzić wątpliwości jeśli chodzi o używanie środków […]

Wezwania w nowym PZP

Wezwania w nowym PZP Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od […]

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP

Zatrzymanie wadium – 98 nPZP Zamawiający zatrzymuje wadium. jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 107 ust. 2 (brak przedmiotowych środków dowodowych) lub 128 […]
Przewiń do góry