Michał Szczodry Kancelaria Radcy Prawnego

KIO: Cofnięcie odwołania

Odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) jest środkiem ochrony prawnej w zamówieniach publicznych przysługującym wykonawcom, którzy chcą lub chcieli oni uzyskać dane zamówienie, ale zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pozbawił ich możliwości jego uzyskania albo w sposób istotny je utrudnił.

W sytuacji, w której odwołujący uświadomi sobie, że szanse na wygranie przed KIO są nikłe lub gdy nastąpi zmiana okoliczności, może on skorzystać z innego narzędzia prawnego, a mianowicie cofnięcia odwołania. Cofnięcia odwołania można dokonać na każdym etapie postępowania – aż do zamknięcia sprawy. W przypadku złożenia cofnięcia odwołania KIO umarza postępowanie odwoławcze bez jego rozpatrywania.

Kiedy najlepiej złożyć cofnięcie odwołania?

Cofnięcie odwołania najlepiej złożyć jeszcze przed otwarciem rozprawy, a więc na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę. W przypadku, kiedy wycofanie nastąpi przed otwarciem rozprawy, KIO zwróci odwołującemu 90% wpisu. Należy przy tym pamiętać, że jeśli cofnięcie odwołania nastąpi na mniej niż 1 dzień przed terminem rozprawy lub posiedzenia, to zamawiający ma prawo domagać się od odwołującego dodatkowych kosztów w postaci wynagrodzenia pełnomocnika (maksymalnie do kwoty 3 600 zł) oraz kosztów dojazdu.

Czy cofnięcie odwołania zawsze skutkuje umorzeniem postępowania?

W sytuacji, w której odwołujący się postawił zamawiającemu więcej niż jeden zarzut, możliwe jest wycofanie niektórych tylko zarzutów, przy pozostawieniu pozostałych. Wówczas KIO rozpoznaje pozostałe zarzuty.

Klientom, którzy już podjęli decyzję o cofnięciu odwołania polecamy zrobić to na dłużej niż dzień przed posiedzeniem/rozprawą. W takiej sytuacji wykonawca otrzymuje zwrot 90% wpisu, jednocześnie nie ryzykując obciążenia dodatkowymi kosztami ze strony zamawiającego.

Przewiń do góry