MICHAŁ SZCZODRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Zespół

kio pomoc prawna

Michał Szczodry

Radca Prawny

Michał Szczodry – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-14781). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W swojej praktyce zawodowej skupia się na prawie zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i tzw. Sądem Zamówień Publicznych (Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy -Odwoławczy i Zamówień Publicznych). Prowadzi stałą obsługę prawną wykonawców na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego.

Poniżej przykłady postępowań przetargowych, w których z sukcesem reprezentował swoich klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą:

  • Wykonanie inwestycji pn. Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów;
  • Świadczenie usług biznesowo – technicznych ds. zintegrowanego zarządzania programem (Integrator) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.;
  • Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem;
  • Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.

Marta Szczodry

Prawnik

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała w jednej z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce. Koordynator działu egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętą windykacją. Skutecznie doradza dłużnikom oraz wierzycielom w zakresie egzekucji wierzytelności. Biegle włada językiem angielskim.

Beata Zwolińska

Radca Prawny

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2015 roku ukończyła studia magisterskie, a w 2019 roku studia doktoranckie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i po zdaniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem zamówień publicznych oraz obsługą podmiotów gospodarczych.

Łukasz Cegielski

Radca Prawny

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w roku 2017 oraz studia na kierunku prawa kanonicznego ze specjalizacją kanoniczno – cywilną w roku 2017, z oceną bardzo dobrą.
W roku 2019 rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą ukończył zdanym egzaminem zawodowym w 2022 r.

Doświadczenie w toku studiów zdobywał pracując w kancelarii adwokackiej oraz w ramach studenckiej poradni prawnej przy Uczelni Łazarskiego.
Po ukończonych studiach doświadczenie zdobywał w Prokuratorii Generalnej RP na stanowisku Asystenta radcy PGRP, głównie w zakresie postępowań sądowych z zakresu robót budowlanych opartych na kontraktach FIDIC oraz odpowiedzialności kontraktowej.

Od roku 2019 prowadzi własną działalność gospodarczą.
W 2021 r. zajął wraz z zespołem II miejsce w lidze aplikanckiej IV edycji Turnieju Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa bankowego oraz odpowiedzialności kontraktowej.
Od 2023 r. współpracuje z Kancelarią w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Łukasz Wędziński

Radca Prawny

Radca prawny, ekspert prawa energetycznego z praktycznym doświadczeniem nabytym w Urzędzie Regulacji Energetyki. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki gdzie zajmował się regulacjami dotyczącymi gazu ziemnego, a także biogazu i wodoru. Brał także udział w pracach Urzędzie Regulacji Energetyki na szczeblu międzynarodowym (ACER, CEER). Pracował również w kancelaria prawnych.

Obecnie doradza klientom w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych.

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Reims we Francji (Université de Reims-Champagne-Ardenne). Absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego (Diploma in English Law and Legal Skills) organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Cambridge University. Ukończył również prowadzony w języku francuskim studia uzupełniające magisterskie: „Master zawodowy prawa gospodarczego, specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe, (Master professionnel de Droit des affaires, spécialité: Droit français et européen des affaires).

Przewiń do góry