Michał Szczodry Kancelaria Radcy Prawnego

KIO: Koszty odwołania

Wykonawca biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej, jakim jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeśli rozważasz skorzystanie z przysługujących Ci środków ochrony prawnej z pewnością zastanawiasz się jakie są koszty odwołania do KIO i co się na nie składa. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Koszty odwołania do KIO: Rodzaje

Na wstępie warto pamiętać o tym, że złożenie odwołania do KIO niesie za sobą konieczność wzięcia pod uwagę kilku rodzajów kosztów. Nie wszystkie wynikają bezpośrednio z procedury odwoławczej, ale i tak należy się liczyć z koniecznością ich poniesienia. Jakie to koszty?

Pierwszym kosztem jest wpis od odwołania. Wysokość wpisu jest uzależniona od rodzaju oraz wartości zamówienia publicznego, w którym wykonawca brał udział. W zależności od konkretnego przypadku kwota ta może wynieść od 7 500 zł do 20 000 zł. Co ważne jest to koszt, który musisz ponieść na samym początku. Wpis od odwołania należy uiścić razem z odwołaniem. W przypadku wygranej kwota jest zwracana lub można się domagać jej zwrotu od strony przegranej. W przypadku przegranej, wpis przepada.

Jakie są kolejne koszty odwołania od KIO?

Kolejnym kosztem odwołania jest wynagrodzenie reprezentującej nas kancelarii prawnej od kio. Oczywiście wykonawca korzystając z przysługującego mu prawa do odwołania nie ma obowiązku zlecenia sprawy kancelarii. Praktyka pokazuje jednak, że sprawy obsługiwane przez wyspecjalizowane kancelarie są znacznie częściej rozpatrywane na korzyść powoda niż sprawy, w których wykonawca samodzielnie reprezentuje swoje interesy. Dlatego też koszt wynagrodzenia dla kancelarii warto uwzględnić w kosztorysie procedury odwoławczej.

Co ważne, w przypadku wygrania sprawy wykonawca może się domagać od przegranego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia kancelarii prawnej w wysokości do 3 600 zł.

W sytuacji, w której w postępowaniu przed KIO wykonawcę reprezentują pełnomocnicy dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową od każdego pełnomocnictwa.

KIO: Koszty odwołania w przypadku przegrania sprawy

W przypadku przegranej wykonawca traci wpis od odwołania (od 7 500 zł do 20 000 zł w zależności od rodzaju i wartości zamówienia publicznego) i jednocześnie musi się liczyć z tym, że KIO na wniosek wygrywającego zasądzi koszty wynagrodzenia pełnomocnika, jakie poniósł wygrywający (do 3 600 zł) oraz koszty dojazdu wygrywającego na rozprawę. Dodatkowo należy pamiętać o kosztach wynagrodzenia dla zatrudnionej kancelarii prawnej.

Przewiń do góry