Wezwania w nowym PZP

Wezwania w nowym PZP

Nieodzowną częścią procedury o udzielenie zamówienia publicznego są wezwania kierowane przez zamawiających do wykonawców. Powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia zależy od prawidłowości działań zamawiających w zakresie wzywania wykonawców np. do uzupełniania dokumentów, wyjaśnień treści oferty, spełniania warunków udziału w postępowaniu i należytej staranności ze strony wykonawców w zakresie odpowiadania na otrzymane wezwania.

Poniżej przedstawiam jakie wezwania przewiduje Ustawodawca w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020) (dalej zwanej jako „nPZP”).

Na stronie znajdą Państwo omówienie następujących wezwań:

  1. na podstawie art. 107 ust. 2 nPZP do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych;

  2. na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP, które dotyczy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia m.in. podmiotowych środków dowodowych;

  3. na podstawie art. 128 ust. 1 nPZP zw. z art. 122 PZP dotyczącego podmiotu trzeciego;

  4. na podstawie art. 139 nPZP – procedura odwrócona;

  5. na podstawie art. 223 nPZP – wyjaśnienia treści oferty i poprawa omyłek;

  6. na podstawie art. 224 nPZP – wyjaśnienia ceny

  7. wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą – art. 220 ust. 3 i 307 ust. 2 nPZP oraz

  8. wezwaniem na podstawie art. 252 ust. 2 nPZP do wyrażenia zgody na wybór oferty, jeżeli termin jej związania upłynął.
Przewiń do góry